21.-23. január 2021
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Jesenné psychofarmakologické sympózium 2020

dní

hodín

minút

sekúnd

Vážený účastník odborného podujatia,

na základe rozhodnutia organizátorov odborného podujatia a v rámci aktuálne zavedených reštrikčných opatrení sa termín odborného podujatia s názvom Jesenné psychofarmakologické sympózium 2020 posúva z termínu 26. – 28.11.2020 na termín 21. – 23.01.2021. Záleží nám na bezpečnosti účastníkov a plynulom priebehu odbornej aktivity, preto Vás budeme priebežne informovať o ďalšom vývoji situácie.

Ďakujeme za Vaše pochopenie a tešíme sa na Vás.


Slovo na úvodVážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

Jesenné psychofarmakologické sympózium patrí medzi podujatia s najdlhšou tradíciou. Tento rok sa uskutoční v Grand Hoteli Praha v Tatranskej Lomnici v dňoch 8. – 10. októbra a je pre mňa skutočne cťou, že vás môžem na toto Jesenné psychofarmakologické sympózium čo najsrdečnejšie pozvať.

Toto sympózium je organizované Psychofarmakologickou sekciou SPsS SLS. Program sympózia, ktorý spolu s našimi kolegami a partnermi pripravujeme, sa nesie v duchu dvoch tém, a síce: „Umenie liečiť“ a „Keď sa liečbe nedarí“. Skutočne často ide o umenie presahujúce ako odbornosť, tak zdatnosť, zvlášť pri dnešných možnostiach a požiadavkách na individuálny liečebný plán. Na druhej strane ak napriek všetkému efektivita liečby nie je dostatočná, nemožno to vždy pripísať na vrub neúčinnosti. Aj tieto úvahy chceme sa vami zdieľať, ponúknuť možnosť vymeniť si skúsenosti a hľadať možnosti na spoluprácu v klinickej praxi alebo vedeckom výskume. V odbornom programe chystáme okrem klinických odborných tém formou prednášok aj viacero workshopov, vstupov od kolegov z ambulancií, z klinického výskumu či rezortu ministerstiev. Verím, že sympózium bude pre nás všetkých nielen odborne prínosné, ale aj zaujímavé, inšpiratívne a prispeje okrem iného k zlepšeniu každodennej odbornej práce, či možnosti vymeniť si skúsenosti a vôbec možnosti face to face ľudsky sa jednoducho stretnúť.

Teším sa na stretnutie s vami, priatelia.

Všetko dobré.
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Predseda Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS

Organizačný výbor podujatia

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Platinový partner


Zlatí partneri


Strieborní partneri


Partner